• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
  หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

 • 1507280357-.jpg

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 • 1122.jpg

  ๒๘ กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยฯ

 • 2.jpg

  การเฝ้าระวังเรื่องไข้เลือดออก

 • 1.jpg

  เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร

นายไตรสมุทร จันทร์ศรีเมือง


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี